נעה גינזבורג

כדי לראות צריך לראות כפול: תרגיל רישום זן להתבוננות בעידן הזה

ורד פרחי ליננברג , איריס אליה כהן

טקסט וטקסטורה - אילו שטיחים יכלו לדבר

רותי זינגר

געגועי לאפריקה - איקונוגרפיה/גיאוגרפיה/ביוגרפיה

ילנה צירולניק

גוונים מן העבר

תמר ברניצקי

תפירת זיכרון בטקסטיל ובטקסטורה

ציקי אייזנברג

תרגיל בסוס טרויאני

לין ממרן

שימור ילדות בשתי טכניקות

הדר אלפסי

בבקשה, לקפל את הנייר.

חן ויינר

ריטריט